Logotype for Lier kommune
 
Lier kommune

Velkommen till vår booking

Kommunen leier ut skolelokaler til fast trening, møter, kamper og arrangementer i regi av idrettslag, foreninger, kommunale virksomheter, trimgrupper og foreldreutvalg. Kommunen leier også ut Lier kulturscene og Engersand forsamlingshus.
Ved å klikke på et ledig tidspunkt får man opp en pop-up boks som brukes for å sende inn en leieforespørsel til Lier kommune. Ingen leier lokalet før forespørselen er bekreftet. Lokale til fast trening må søkes på eget skjema innen 15. februar hvert år. Fast trening/øvelse må vike for arrangementer, og varsles minst en uke i forveien.

Select one or several objects

 objects selected
Select presentation
 
 
      -  
  

Select sorting    
 -  Max 30 days may be sought

 
   
Collecting information
Please wait